Czynniki społeczne i kulturalne

Na zdolność osoby do radzenia sobie z chorobą ma także wpływ jej pochodzenie:

  1. Ludzie o różnym pochodzeniu społecznym, kulturowym i religij­nym będę w różny sposób sobie radzić w położeniu, w jakim się znaleźli. Problemy mogą się pojawić, jeśli lekarze i pielęgniarki nie zdają sobie z tego sprawy.
  2. Przekonania dotyczące zdrowia pochodzą z różnych źródeł: środków masowego przekazu, reklam, doświadczeń innych pa­cjentów i przyjaciół. Mogą one być nieprawdziwe lub tylko częś­ciowo prawdziwe. Czasami błędne przekonania powodują, że ko­muś jest trudniej się przystosować do niewydolności nerek. Na przykład ludzie, którzy sądzą, że jeśli coś nie boli, to nie jest na­prawdę groźne, prawdopodobnie nie będą szukali pomocy, jeżeli choroba nie wywołuje oczywistych objawów, takich jak wysokie ciśnienie.