Czynniki związane z chorobą

Pierwsza grupa czynników obej­muje samą chorobę:

  1. Niektórzy ludzie bardziej niż inni obawiają się możliwych konse­kwencji niewydolności nerek. Boją się kalectwa, oszpecenia, bólu i przedwczesnej śmierci. Im bardziej będzie im choroba zagrażać, tym trudniej będą sobie z nią radzić.
  2. Niewydolność nerek często towarzyszy innym chorobom, takim jak cukrzyca, niedokrwistość i nerkowa choroba ko­ści. Choroby te wywołują własne objawy, przysparzając pacjentom dodatkowych powodów do zmartwień.
  3. Niektórzy muszą sobie radzić z nieprzyjemnymi skutkami ubocz­nymi przyjmowania leków, szczególnie jeśli mieli przeszczep ner­ki.
  4. Leczenie niewydolności nerek wymaga poświęcenia wiele czasu, co może przeszkadzać w znalezieniu lub utrzymaniu pracy. Utrata dobrej pracy jest dodatkowym obciążeniem.
  5. Niewydolność nerek wymaga od pacjentów i ich rodzin zmiany stylu życia, co z kolei oddziałuje na stosunki w rodzinie i wywołuje stres.
  6. Wielu ludzi chorujących na przewlekłe choroby, takie jak niewy­dolność nerek, wstydzi się swojej choroby i chce ją ukryć przed in­nymi. Może to wywoływać stres i sprawiać, że radzenie z chorobą jest trudniejsze.