Depresja i zmiany w leczeniu

Depresja. Wielu ludzi przechodzi depresję w niektórych momen­tach życia. Okresy depresji mogą się okazać nawet korzystne – czło­wiek wycofuje się na jakiś czas z aktywności, ale też rozwiązuje pew­ne sprawy, na co przedtem nie miał czasu ani ochoty. Chorzy na niewydolność nerek nie stanowią wyjątku. Są okresy, kiedy czują się przygnębieni, nie robią niczego wymagającego dużego wysiłku; to czas, w którym powinni sobie pozwolić na żal i płacz.

Zmiany w leczeniu. Jedną z wielu trudnych rzeczy dotyczących niewydolności nerek są zmiany metody leczenia. Na przykład zmia­na dializy otrzewnowej na hemodializę, lub odwrotnie, lub prze­szczepienie nerki, albo wznowienie dializ z powodu niewydolności przeszczepu.