Osłabienie wiary w siebie i poczucie straty

Zależność od kogoś i osłabienie wiary w siebie. Pacjenci z nie­wydolnością nerek są bardzo zależni – od lekarzy i pielęgniarek w szpi­talu, od swoich partnerów, krewnych i przyjaciół. Muszą sobie radzić z faktem, że ich życie zależy od dializatora, pojemników do dializy otrzewnowej lub czyjejś nerki. Ta nieunikniona zależność może osła­biać ich wiarę w siebie i umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z chorobą i niezwiązanymi z nią. Mogą się na przykład za­stanawiać, czy „robią to właściwie” lub się martwić, że będą zależni od kogoś, kim oni zwykle się opiekowali.

Jeśli te sprawy nie zostaną załatwione, mogą się stać przyczyną kon­fliktów pacjentów z personelem medycznym lub opiekunami.

Poczucie straty. Nerki są częścią ciała ludzkiego od urodzenia. Zdrowa osoba nie przejmuje się nerkami ani żadnym inny narządem i w ogóle o nich nie myśli. Zatem, niewydolność któregoś z tych narzą­dów, niezbędnych do życia, może powodować frustrację.