Osobowość

Cechy osobowości człowieka wpływają na jego zdol­ność do radzenia sobie z niewydolnością nerek:

  1. Ludzie, którzy dobrze sobie radzą z długotrwałymi problemami ze zdrowiem, zwykle mają odporną lub prężną osobowość, która po­zwala im czuć się dobrze w trudnych sytuacjach. Umieją balanso­wać pomiędzy nadzieją a rozpaczą i znaleźć cel w życiu bez wzglę­du na to, co się zdarzy. Utrzymują oni poczucie własnej wartości i opierają się poczuciu bezradności i beznadziejności.
  2. Niewydolność nerek często oznacza, że pacjent musi przyjąć rolę zależnego i pasywnego, przynajmniej na jakiś czas. Dla niektórych osób jest to szczególnie trudne, ponieważ jest to zupełnie różne od roli niezależnego człowieka, jakim byli przez lata.