Sprzeczne rady oraz pogorszenie koncentracji

Sprzeczne rady. Chorzy na niewydolność nerek uzyskują infor­macje od wielu różnych osób. Ludzie przekazujący te informacje ro­bią to po swojemu, zgodnie z własnymi przekonaniami i wiedzą. To, co pacjent usłyszy, nie zawsze jest całkowicie zgodne z prawdą. Rada z jednego źródła może być całkowicie sprzeczna z radą z innego źró­dła. Nie jest zaskoczeniem, że pacjenci są czasami zakłopotani tym, co mówią inni.
Także to, co lekarz lub pielęgniarka powiedzą jednemu pacjentowi może nie być takie samo jak to, co usłyszy inny pacjent. Każdy przy­padek jest inny.
 

Pogorszenie koncentracji. Pacjenci czasami się obawiają, że niewydolność nerek może wpływać na ich mózg. Rzeczywiście, by­wa że nie mogą się skupić i myśleć tak jasno jak przed chorobą. Taki stan może trwać od paru minut do kilku dni. Jednakże, dla większo­ści osób z niewydolnością nerek przez większość czasu zdolność koncentracji i jasnego myślenia jest tak dobra jak zawsze. Kiedy po­jawiają się takie problemy, sprawne dializy często pomagają pacjen­tom myśleć normalnie.