Starzenie się oraz pogorszenie aktywności seksualnej

Starzenie się i strata bliskiej osoby. Nie tylko leczenie jest tym, co zmienia pacjenta. Każdy człowiek się zmienia, kiedy się starzeje. Zadania wydają się proste do wykonania, kiedy ktoś jest młody, ale z upływem lat mogą się stać trudniejsze, również radzenie sobie z nie­wydolnością nerek.
Każdy (może nawet osoby cieszące się idealnym zdrowiem przez większość życia) odkrywają, że kiedy stają się coraz starsze, coraz wię­cej ich przyjaciół umiera. Może to być szczególnie dotkliwe dla star­szych pacjentów. W dodatku kiedy ktoś się leczy przez długi czas w tym samym ośrodku, będzie świadkiem wielu zmian personelu. Opiekująca się nim ta sama pielęgniarka może zmienić pracę lub przejść na emeryturę. Jej opieka mogła być dużym wsparciem i bardzo trudno będzie się pogodzić z jej nieobecnością.

Pogorszenie aktywności seksualnej. Problemy seksualne są bar­dzo powszechne wśród pacjentów z niewydolnością nerek i mogą rzu­tować na ich relacje z bliskimi. Troska o możliwości seksualne jest róż­na u różnych osób. Szczególnie u mężczyzn może się pojawić utrata popędu seksualnego. Dla wielu młodych mężczyzn najbardziej stresu­jącym aspektem niewydolności nerek jest niemożność uzyskania lub utrzymania prawidłowego wzwodu. Kobiety mogą się martwić o to, czy będą mogły zajść w ciążę i mieć zdrowe dziecko.