Wsparcie

Ilość i jakość wsparcia dostępnego dla pacjentów wpły­wa na to, jak dalej będą sobie radzili z niewydolnością nerek:

  1. Ludzie samotni, z daleka od rodziny i mający niewielu przyjaciół, zwykle źle przystosowują się do długotrwałej choroby. Szczególnie ważne są dla nich inne sposoby wsparcia.
  2. Dla wielu osób z niewydolnością nerek głównym źródłem wspar­cia psychicznego jest najbliższa rodzina. U innych taką rolę od­grywa jeden lub kilku bliskich przyjaciół. Zwykle takie wsparcie jest wielką pomocą, jednakże prawdą jest też, że krewni i przyja­ciele czasem utrudniają choremu radzenie sobie, dając złe przy­kłady lub rady.
  3. Szpitale nie zawsze są w stanie zapewnić pacjentom wsparcie, jakie­go potrzebują. Mogą być dla nich mrocznymi miejscami i nasilać przygnębienie. Obecnie, niestety niewiele ośrodków nefrologicznych ma psychologa klinicznego. Panuje na szczęście powszechne przekonanie o konieczności zapewnienia pacjentom pomocy psy­chologicznej i niektóre pielęgniarki przechodzą specjalne szkolenia w tym kierunku.
  4. Dla niektórych osób utrata wsparcia w sprawach praktycznych mo­że być problemem, na przykład brak pomocy z wyjściem z domu lub wykonywaniem codziennych prac. Odpowiednie wyposażenie może im pomóc stać się bardziej samowystarczalnymi.
  5. Jest wiele grup wsparcia założonych przez i dla ludzi z niewydol­nością nerek. Takie grupy mogą zapewnić pomoc duchową i czasa­mi finansową, jak również informacje.