Badania specjalne dla pacjentów dializowanych

  1. Ocena wystarczalności dializ. Bywa też nazywana oceną adekwat­ności. Polega ona głównie na wykonaniu testów klirensu.
  2. Badanie równowagi otrzewnowej. Wykonuje się je u pacjentów dializowanych otrzewnowo, by ocenić, jak szybko zbędne produkty przemiany materii i płyn są usuwane z organizmu podczas dializy. Jest ono istotne dla określenia właściwej dawki diali­zy. Trwa 4 godziny i polega na pobraniu próbek płynu dializacyjnego i krwi. Innym, podobnym badaniem, jest test czynności otrzewnowej, podczas którego próbki pobiera się z każdego używanego pojemnika.
  3. Badanie resztkowej czynności nerek. Kiedy pacjent rozpoczyna po raz pierwszy leczenie, jego własne nerki zwykle wciąż pracują, ale na zmniejszonym poziomie. Poziom ten jest różny u różnych pacjen­tów, nazywa się go resztkową czynnością nerek. Im dłużej ten stan bę­dzie trwał, tym lepiej dla pacjenta. Po pewnym czasie resztkowa czyn­ność nerek będzie coraz mniejsza, aż u wielu chorych zaniknie całkowicie. Kiedy ona maleje, dawkę dializ należy dostosować do nad­robienia tej zmniejszonej czynności. Badanie klirensu kreatyniny, oce­niające ilość kreatyniny usuniętej przez nerki do moczu jest bardzo przydatne do określenia resztkowej czynności nerek.