Inne badania

Jest jeszcze kilka innych badań, poza wcześniej opisanymi, które prawdopodobnie będą mieli wykonywane u pacjentów w czasie cho­rowania na niewydolność nerek. Te najbardziej powszechne kolejno tu omówiono. Wykonanie niektórych z nich wiąże się z ryzykiem. Przed wyrażeniem zgody na konkretne badanie trzeba spytać lekarza o wszystkie skutki, zwłaszcza niebezpieczeństwa z niego wynikające. Nie przed wszystkimi wiążącymi się z ryzykiem badaniami należy wypełniać formularz świadomej zgody (na przykład przed badaniem CT). Dlatego nie można uważać, że jeśli nie ma formularza świado­mej zgody, to nie ma żadnego ryzyka.