Odwodnienie

Jest ono przeciwieństwem przeciążenia płynami. Pojawia się, gdy w organizmie jest za mało wody. Może być spowodowane przyjmowa­niem zbyt małej ilości płynów lub ich utratą wskutek pocenia się, bie­gunki czy wymiotów.

Ocena, czy pacjent jest odwodniony, czy nie, bywa trudna. Jednakże odwodnienie jest prawie zawsze związane z niskim ciśnieniem krwi, które łatwiej rozpoznać niż wysokie. Niskie ciśnienie powoduje ogól­ne osłabienie i zawroty głowy podczas wstawania.

  • Jak się leczy odwodnienie

Odwodnieni pacjenci z niewydolnością nerek powinni przyjmować więcej płynów niż zwykle.

Jeżeli są przed dializami lub z wadliwie działającą przeszczepioną nerką i biorą leki odwadniające, ich dawkę należy zmniejszyć albo je w ogóle odstawić. W przypadku ciężkiego odwodnienia może być ko­nieczne dożylne nawadnianie (podawania kroplówek w szpitalu).

Pacjentom dializowanym zwykle trzeba zmniejszyć ilość wody usu­wanej podczas dializy. Jeżeli pacjenci hemodializowani są bardzo od­wodnieni, na ogół podaje się im dożylnie podczas dializy dużo płynów.