Sód zawarty w soli a bilans płynowy i co to jest przeciążenie płynami

  • Sód zawarty w soli a bilans płynowy

Sód jest pierwiastkiem pomagającym w utrzymaniu bilansu płynowe­go w organizmie. Nadmierna jego ilość może powodować wzrost ciśnienia krwi. Jest zawarty przede wszystkim w soli stołowej, dlatego pacjenci dializowani powinni unikać jedzenia słonych potraw, takich jak bekon, chipsy i wielu przetworzonych produktów. Powinni także unikać dodawania soli do gotowej potrawy oraz podczas jej przyrzą­dzania, dlatego że jedzenie słonych potraw nasila pragnienie. U osób z niewydolnością nerek, przyjmujących nadmiar płynów, może się roz­winąć zespół przeciążenia płynami.

  • Co to jest przeciążenie płynami

Jest to stan, w którym zbyt wiele wody znajduje się w organizmie, spo­wodowany przyjmowaniem zbyt dużej ilości płynów lub niewystarcza­jącą ich utratą. Przeciążenie płynami często występuje razem z wyso­kim ciśnieniem tętniczym krwi. Warto wiedzieć, że wysokie ciśnienie nie musi powodować żadnych objawów.

Kiedy zawartość wody w organizmie osiągnie bardzo wysoki po­ziom, jej nadmiar się zbiera pod skórą. Jako pierwsze zwykle się poja­wiają obrzęki wokół kostek, dlatego właśnie tam, że siła grawitacji utrzymuje płyn w najniższym punkcie ciała. Jeżeli przeciążenia płyna­mi nie zacznie się leczyć, obrzęk będzie się powiększał powoli i przemieszczał coraz wyżej, do ud, dolnej części brzucha i pleców. W tym stadium pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Jeśli nie, płyn będzie dalej się rozprzestrzeniał po ciele i ostatecznie zajmie płuca. Obecność płynu w płucach, powodująca skrócenie oddechu, na­zywa się obrzękiem płuc. To bardzo poważny stan, mogący zagrażać życiu. U niektórych osób z niewydolnością nerek obrzęk płuc rozwija się gwałtownie, bez stadiów „ostrzegawczych” – obrzęków wokół kostek i wyżej. To może się zdarzyć po szybkim wypiciu dużej ilości płynu. Kiedy obrzęk płuc wystąpi, trzeba natychmiast podjąć leczenie. Przeciążenie płynami zdarza się dość często u pacjentów dializowa­nych. Jakkolwiek może ono przysparzać problemów również pacjen­tom przed dializami, jak i z przeszczepioną nerką.