Strategie walki z chorobą

Wsparcie

Czynniki społeczne i kulturalne

Osobowość

Wiek

Czynniki związane z chorobą

Sprzeczne rady oraz pogorszenie koncentracji

Starzenie się oraz pogorszenie aktywności seksualnej

Depresja i zmiany w leczeniu

Osłabienie wiary w siebie i poczucie straty