Badania specjalne dla pacjentów dializowanych

Rozpoznawanie niewydolności nerek

Inne badania

Inne badania krwi

Badania czynności wątroby

Określanie poziomu substancji niedializowanych

Sód i glukoza – określanie poziomu substancji dializowanych

Dwuwęglany i wapń – określanie poziomu substancji dializowanych

Mocznik i fosfor – określanie poziomu substancji dializowanych

Potas i kreatynina – określanie poziomu substancji dializowanych