Chłoniak

Rak

Choroba serca

Zakażenia

Skutki uboczne przyjmowania leków

„Najlepszy schemat leczenia” lekami immunosupresyjnymi

Leki immunosupresyjne

Odrzucanie przewlekłe

Odrzucenie ostre

Problemy oraz proces odrzucania