Stan gotowości na przeszczep oraz badania przed operacją

Lista oczekujących na przeszczep

Ksenotransplantacje i komórki macierzyste

Dawcy, których serca nie biją, i dawcy żyjący

Przeszczep od dawcy zmarłego oraz od kogo pochodzą przeszczepy

Badania na obecność wirusów i inne badania

Zgodność tkankowa

Znalezienie odpowiedniej nerki i zgodność grup krwi

Nowa nerka i stare choroby

Wiadomości ogólne