Obawy duchowe

Decyzja o zaprzestaniu leczenia po przeszczepie

Decyzja o zaprzestaniu dializ

Ci, którzy nie mogą podjąć świadomej decyzji

Dializy „na próbę” oraz wybranie mniejszego zła

Decyzja o nierozpoczynaniu dializ

Gdzie powinien być spędzony ten czas

Śmierć z powodu niewydolności nerek

Wiadomości ogólne