Badanie eGFR

Klirens mocznika i kreatyniny podczas dializ

Jak się mierzy klirens

Badania oceniające zdolność usuwania mocznika

Kreatynina po przeszczepieniu nerki

Kreatynina we krwi podczas dializ

Kreatynina we krwi po rozpoczęciu dializ

Kreatynina we krwi przed dializami

Od czego zależy ilość mocznika i kreatyniny we krwi

Dlaczego mierzy się poziom mocznika lub kreatyniny