Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi

Nie ma uniwersalnej wartości prawidłowego ciśnienia krwi. Gdy lu­dzie się starzeją, wzrasta jedno i drugie ciśnienie – skurczowe i rozkur­czowe. Jest tylko prawidłowy zakres ciśnienia odpowiednio do wieku.

Dla większości osób z niewydolnością nerek lekarze uważają za za­dowalające ciśnienie 130/80 lub poniżej. Dotyczy to także pacjentów, którzy nie są jeszcze dializowani, będących w trakcie dializ otrzewno­wych, z przeszczepem oraz przed hemodializami.

Ciśnienie krwi zmienia się w czasie cyklu pracy serca. Oznacza to, że jeśli wynosi 140 czy 180, to tylko przez chwilę.

Wartość ciśnienia zmienia się także w ciągu doby. Jest ona większa rankiem i wczesnym wieczorem. Różni się pomiędzy jednym ramie­niem a drugim. Niewielkie rozbieżności mogą być pomiędzy pomiara­mi wykonanymi różnymi ciśniomierzami lub przez różne osoby tym samym urządzeniem. Jeśli nie jest pewne, czy pacjent ma podwyższo­ne ciśnienie, należy wykonać badanie 24-godzinne. Wymaga ono, by przez cały czas miał on na ramieniu mankiet. Co godzina mankiet au­tomatycznie się napełnia i opróżnia, zapewniając lekarzowi miarodaj­ną informację na temat ciśnienia krwi pacjenta w ciągu doby.

  • Czy lęk wpływa na ciśnienie krwi

Lęk nie jest zdecydowanie znaczącym czynnikiem, który zmienia ciśnie­nie krwi, ale może je nieco podnosić, powodując zafałszowanie stanu rzeczywistego i konieczność ponownego badania, na przykład z powodu stresu przed podróżą czy obawy zobaczenia znowu lekarza, czy nawet trudności z zaparkowaniem.