Krążenie krwi

Główną funkcją krwi (i naczyń krwionośnych, którymi płynie) jest przenoszenie substancji w niej rozpuszczonych po całym organizmie. Krew dostarcza „dobre substancje” tam, gdzie są potrzebne i zabiera „złe”, które powinny być usunięte, głównie przez nerki z moczem.

Dorośli mają około 5 litrów krwi. Serce działa jak pompa, rozpro­wadzając krew naczyniami krwionośnymi – żyłami i tętnicami. Tętni­cami płynie bogata w tlen krew z serca do wszystkich części ciała. Tlen jest niezbędny do metabolicznych przemian pokarmów, które człowiek spożywa.

W wyniku tych przemian organizm uzyskuje energię potrzebną do życia. Następnie żyły zabierają tę krew (większość tlenu już została zu­żyta) z powrotem do serca, skąd płynie ona do płuc, w których otrzy­muje tlen. Bogata w tlen krew wraca do serca i proces się powtarza.