Od czego zależy poziom ciśnienia krwi

Na ciśnienie krwi człowieka wpływają następujące ważne czynniki:

 1. Ilość wody w organizmie. Jeżeli organizm jest przeciążony pły­nami, ciśnienie krwi będzie wzrastało. Jeżeli będzie odwodniony, ciśnienie będzie spadać .
 2. Światło tętnic. Tętnice stale zmieniają swoją szerokość, kiedy przepływa przez nie krew. Im są węższe, tym jest wyższe ciśnienie krwi.
 3. Serce (pompa). Siła skurczu serca i częstość uderzeń także wpły­wają na ciśnienie krwi. Ogólnie, im silniej i szybciej bije serce, tym jest wyższe ciśnienie krwi.

Jak się leczy wysokie ciśnienie krwi

Są trzy główne czynniki powodujące wysokie ciśnienie, a więc także trzy różne sposoby leczenia go:

 • Przez zmniejszenie ilości wody w organizmie. Jeśli ktoś jest przeciążony płynami, ciśnienie wzrasta. Jego krew zawiera więcej wo­dy niż normalnie, a to ona podnosi ciśnienie w naczyniach krwionoś­nych. Korygowanie ilości płynów lekami odwadniają­cymi lub dializami powoduje zmniejszenie ciśnienia. Jedzenie dużej ilości słonych potraw i dosalanie posiłków nasila pragnienie i prowa­dzi do picia dużej ilości płynów. Dlatego pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć ilość spożywanej soli, jak również płynów.
 • Przez powiększenie światła tętnic (przy użyciu leków rozsze­rzających naczynia). Leki rozszerzające naczynia zmniejszają ciśnie­nie krwi, powodując powiększenie światła tętnic. Jest kilka rodzajów takich leków:
 1. Inhibitory ACE (np. kaptopril, enalapril, lizynopril, perindopril, ramipril).
 2. Blokery receptora alfa (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna).
 3. Antagoniści wapnia (np. amlodypina, diltiazem, felodypina, nifedypina).
 4. Antagoniści receptora dla angiotensyny II (np. irbesartan, losartan, telmisartan).
 5. Inne leki (np. hydralazyna, metyldopa, minoksydyl, moksonidyna). Minoksydyl jest prawdopodobnie najsilniejszym dostępnym lekiem i może być szczególnie skuteczny u pacjentów z bardzo wysokim ciśnieniem krwi.
 • Przez zmniejszenie siły skurczu serca i częstości, z jaką uderza (przy użyciu leków z grupy beta-blokerów). Stosując beta-blokery, zmniejsza się silę skurczu serca i częstość uderzeń w ciągu minuty. Le­ki te obniżają również ciśnienie krwi, ale dotychczas nie wiadomo, w jaki sposób. Powszechnie używane są: atenolol, bisoprolol, labetalol, metoprolol i propranolol.