Wiadomości ogólne

Kontrola ciśnienia krwi jest jedną z dodatkowych, ale bardzo istotnych funkcji nerek. „Ciśnienie krwi” oznacza nacisk, jaki wywiera krew na ścianę tętnic. Wzrasta ono lub maleje stale, jak serce się kurczy i roz­kurcza, pompując krew po całym organizmie. Mimo że nerki pomagają kontrolować ciśnienie krwi, dokładnie nie wiadomo, jak to robią.

  • Wysokie ciśnienie krwi a niewydolność nerek

Jest ono powszechne u osób z niewydolnością nerek. Zależność między czynnością nerek a wartością ciśnienia jest dwukierunkowa. Wysokie ciśnienie krwi może powodować niewydolność nerek, a niewydolność nerek może być przyczyną wzrostu ciśnienia. Często nie wiadomo, co było przyczyną czego.

Wysokie ciśnienie krwi może wystąpić u pacjentów przed dializami, podczas dializ i po przeszczepie. Wielu z nich przyjmuje jeden, dwa, a nawet trzy rodzaje leków obniżających ciśnienie.

Z powodu niedokrwistości osoby chore na niewydolność nerek mu­szą otrzymywać we wstrzyknięciach erytropoetynę (EPO). W przypad­ku wysokiego ciśnienia krwi lek ten może je podwyższać. Lepiej jed­nak przyjmować ten lek i równocześnie więcej tabletek obniżających ciśnienie krwi, niż z niego zrezygnować, gdyż grozi to pogorszeniem czynności nerek.

  • Niskie ciśnienie krwi a niewydolność nerek

Niektóre osoby z niewydolnością nerek mają ciśnienie niższe, niż być powinno. Niskie ciśnienie nie jest zwykle aż tak groźne jak wysokie, ale także wymaga leczenia. Bardzo niskie może także być niebezpiecz­ne. Czasami oznacza niewydolność serca.