Czy stosując dializy lub przeszczepienie, można wyleczyć nerki

Ani dializy, ani przeszczepienie nie spowodują wyleczenia pacjenta z niewydolnymi nerkami. Mogą one kontrolować objawy niewydolno­ści nerek i poprawić jakość życia osoby chorej.

  1. Dializy. U osoby dializowanej objawy niewydolności nerek nigdy nie ustąpią całkowicie, dlatego że oba rodzaje dializy – dializa otrzew­nowa czy hemodializa- mogą zastąpić tyl­ko w 5 procentach czynność obu zdrowych nerek. Pacjenci rozpoczyna­jący dializy będą mieli zwykle tylko około 10 procent czynności dwóch zdrowych nerek. To jednak nie wystarcza, by pacjent czuł się całkowicie zdrowy. Podczas dializ poziom kreatyniny zwykle się stabilizuje na 500-600 mikromolach na litr (mmol/1) przed hemodializą i przez cały czas u pacjen­tów dializowanych otrzewnowo. Objawy niewydolności nerek zwykle się nasilają się u pacjentów niewystarczająco dializowanych. To bardzo ważne, by wystarczająca dawka dializy powodowała obniżenie poziomu kreatyniny we krwi pa­cjenta do zaplanowanej wartości. Technologia dializ mimo pewnych ograniczeń jest cenną metodą le­czenia. Uzasadnione jest skorzystanie z niej tak wcześnie, jak to moż­liwe – zanim pacjent stanie się bardzo chory. Na podstawie poziomu kreatyniny, eGFR i objawów, które ma pacjent, lekarz może określić najlepszy czas na rozpoczęcie dializ.
  2. Przeszczepienie. Przeszczepiona nerka skuteczniej niż dializy usuwa objawy niewydolności nerek, zapewniając w ponad 60 procen­tach czynność dwóch zdrowych nerek, ponieważ może ona się powięk­szyć i pracować bardziej wydajnie. Dzięki temu stan pacjenta może po­wrócić do stadium 2. niewydolności nerek z poziomem kreatyniny we krwi od 120 do 200 mikromoli na litr. Z przeszczepami są związane problemy. Jeśli przeszczep zawodzi, konieczny może być ponowny przeszczep lub wznowienie dializ.