Jak się leczy schyłkową niewydolność nerek

Są do wyboru dwa postępowania: dializowanie lub przeszczepienie nerki. Zwykle przed przeszczepieniem nerki pacjenci są dializowani. Jedna i druga metoda stwarza dwie alternatywne możliwości przejęcia funkcji niewydolnych nerek pacjenta.

  1. Dializowanie. Podczas tego leczenia niektóre funkcje nerek są spełniane sztucznie. Są dwa główne rodzaje dializ: dializy otrzewnowe i hemodializy. Zarówno dializy otrzewnowe, jak i hemodializy zwykle zapewniają realizację od 5 do 10 procent prawidłowej funkcji obu nerek.
  2. Przeszczepienie. Ten sposób leczenia wymaga usunięcia zdrowej nerki jednej osobie (dawcy) i wprowadzenia jej do organizmu drugiej osoby – pacjenta z niewydolnością nerek (biorcy). Przeszczepienia do­konuje się podczas operacji chirurgicznej. „Dobry” przeszczep zapew­nia spełnianie funkcji obu zdrowych nerek w 50-60 procentach.