Kiedy się powinno rozpocząć dializy

Dializy zwykle rozpoczyna się, gdy:

  • Pacjent ma objawy niewydolności nerek, które wpływają na jego codzienne życie.
  • Poziom substancji toksycznych i/lub wody w organizmie jest tak wysoki, że zagrażają życiu.

Ogólnie wskaźnik przesączania kłębuszkowego GFR wynoszący 15 mililitrów na minutę (ml/min), sygnalizuje stadium 5. niewydolno­ści nerek i nieuchronną potrzebę dializ. Obecnie jednak wartość tego wskaźnika, od którego zaczyna się dializy, jest różna dla różnych pa­cjentów. Zwykle rozpoczyna się dializy, kiedy GFR wynosi od 5 do 10 mililitrów na minutę, zależnie od objawów. Podczas podejmowania indywidualnej decyzji zawsze bierze się pod uwagę stan pacjenta i jego życzenia, a nie tylko wartość GFR.