Rozwój niewydolności nerek

Kiedy przewlekła niewydolność nerek jest we wczesnym stadium, większość pacjentów czuje się dość dobrze. Dzieje się tak dlatego, że ich słabnące nerki pracują ponad siły, by utrzymać prawidłowy poziom produktów przemiany materii we krwi. Wskutek tego nie występują objawy niewydolności nerek. Innymi słowy, nerki mają dużą „rezer­wę”. Organizm radzi sobie przez pewien czas, przystosowując się do wysokiego poziomu substancji toksycznych i wody we krwi. Jest to możliwe dzięki wytężonej pracy nerek. Tempo, w jakim stan nerek się pogarsza, jest różne u różnych pacjentów. Także objawy chorobowe, występujące u pacjentów o podobnym poziomie czynności nerek, mo­gą się znacznie różnić. Niektórzy pacjenci mają objawy niewydolności, kiedy pracuje prawidłowo 70 procent miąższu ich nerek, podczas gdy inni nie mają żadnych objawów do czasu, gdy mniej niż 5 procent miąższu działa prawidłowo. Dla większości osób z niewydolnością ne­rek stadia choroby będą takie. Sta­dia 1., 2. i 3. nie muszą przejść w schyłkową niewydolność nerek. Jeżeli ktoś jest w stadium 4. niewydolności nerek – niezależnie od przyczyny – prawdopodobnie jego nerki przestaną pracować całkowicie.