„Loteria kodów pocztowych” w Wielkiej Brytanii

Zbyt mała liczba nowych pacjentów rozpoczynających dializy w Wiel­kiej Brytanii jest niepokojąca, ale dużo dziwniejsze są ogromne różnice w obrębie kraju. Zgodnie z danymi z 2003 roku, zawartymi w Renal Re­gistry Report, rozpiętość liczby pacjentów rozpoczynających dia­lizy w danym roku wynosiła od 14 na milion w Blaenau Gwent do 231 w Gwynedd – co ciekawe, obie miejscowości są w Walii!

Można by sądzić, że w związku z rozpowszechnieniem cukrzycy i nad­ciśnienia u Murzynów i Azjatów, ośrodki, w których wykonuje się więcej dializ, będą miały ich odpowiednio więcej w populacjach mniejszości et­nicznych. Nie ma jednak wyraźnego związku pomiędzy wskaźnikiem ko­rzystania z dializ a odsetkiem mniejszości etnicznych w całej populacji.

Niektóre ośrodki w Wielkiej Brytanii leczą więcej pacjentów niż in­ne. Niepokojące jest to, że są miejsca, w których wielu mieszkańców należy do mniejszości etnicznych, a mimo to wskaźniki akceptacji dia­liz wcale nie są wyższe niż gdzie indziej.