CADO czy ADO – decyzja o wyborze

Rodzaj dializy powinno się dobierać dla każdego pacjenta.

  1. Szybkość transportu przezotrzewnowego. Główny medyczny powód, dla którego lekarze wybierają CADO czy ADO dla danego pa­cjenta, wynika z pracy otrzewnej podczas dializy. Niektóre osoby, nazywane „szybko transportującymi”, mają otrzewną, która działa najlepiej, kiedy płyn dializacyjny jest często wymienia­ny. Zwykle dla nich bardziej odpowiednie są ADO, ponieważ aparat może bardzo szybko wymieniać płyn, gdy śpią. Inni pacjenci, „wolno transportujący”, potrzebują, by płyn dializacyj­ny pozostawał w jamie otrzewnej przez dłuższy okres. Dla takich osób, ogólnie, bardziej odpowiednie są CADO. Aby ustalić, czy pacjent jest „szybko”, czy „wolno” transportujący, wykonuje się specjalne badanie. Jest to tak zwane badanie równowagi otrzewnowej, zwykle wykonywane w szpitalu przez pielęgniarkę. Trwa ono 4 godziny i wy­maga jednorazowego przeprowadzenia CADO. Podczas tego badania ocenia się, jak szybko toksyny przedostają się z krwi pacjenta do pły­nu dializacyjnego. Jeżeli dzieje się to bardzo szybko, pacjenta zalicza się do „szybko transportujących”, jeżeli bardzo powoli, pacjent jest „wolno transportujący”.
  2. Rozmiary i waga pacjenta. ADO jest szczególnie odpowiednia dla pacjentów wymagających wielu dializ – na przykład „dobrze zbu­dowanych” – zwłaszcza gdy w ogóle nie oddają moczu. Aparat może bowiem wymienić więcej płynu niż sam pacjent podczas CADO. Po­nadto pacjent leży podczas dializy i może lepiej tolerować większą ob­jętość płynu dializacyjnego, dlatego że wówczas na jamę brzuszną jest wywierane mniejsze ciśnienie. W ten sposób, wykonując ADO, można usunąć więcej szkodliwych produktów przemiany materii niż podczas CADO. Mimo to dla nie­których pacjentów – szczególnie dużych rozmiarów – może nie wy­starczyć. Wówczas wykonuje się dodatkową CADO – w porze pod­wieczorku.
  3. Stopień samodzielności pacjenta. ADO jest odpowiednią opcją leczenia dla pacjentów, którzy potrzebują pomocy w wykonaniu diali­zy z powodu zaawansowanego wieku, niesprawności lub po prostu bar­dzo młodego wieku.
  4. Powody związane z pracą zawodową pacjenta. Od kiedy ADO można wykonywać w nocy, ten rodzaj dializy jest szczególnie odpo­wiedni dla tych, którzy pracują lub się uczą w dzień.