Przepukliny

Przepuklina występuje wtedy, gdy ściana mięśniowa słabnie i pozwala narządom lub tkankom wyjść na zewnątrz. Przepukliny mogą sprawiać kłopoty pacjentom na dializach otrzewnowych. Jeżeli pacjent miał przepuklinę, zanim założono mu cewnik do dializ otrzewnowych, mo­że to stać się większym problemem potem. Dzienny przepływ płynu dializacyjnego do i z brzucha może powodować powiększenie się prze­pukliny (i większą jej bolesność).

Jeżeli przepuklina nie jest leczona, część jelita może „utknąć” w prze­puklinie, blokując jelito. Wymaga to natychmiastowej operacji. Jeżeli obecność przepukliny zostanie zauważona przez chirurga podczas za­biegu wszczepienia cewnika dializacyjnego, zostanie wyleczona w trak­cie tej samej operacji, aby nie powodowała problemów w przyszłości.

Jeżeli przepuklina pojawi się później, trzeba ją zoperować. Po takim leczeniu przepukliny u pacjentów dializowanych otrzewnowo, bywa konieczne zastosowanie hemodializ trwających 4 do 6 tygodni.