Zakażenia w miejscu wyjścia cewnika z jamy brzusznej

Pacjenci w trakcie dializ otrzewnowych mogą mieć inny rodzaj zaka­żenia – zakażenie w miejscu wyjścia cewnika. Objawem zakażenia jest bolesne zaczerwienienie wokół miejsca wyjścia cewnika przez skórę jamy brzusznej. Także kiedy ktoś ma tego typu zakażenie, uciśnięcie okolicy wyjścia cewnika powoduje pojawienie się ropy.

Niektórzy pacjenci mają powtarzające się zakażenie w okolicy wyj­ścia cewnika, podczas gdy inni pacjenci nie mają go nigdy.

Trzymanie cewnika skierowanego w dół i przyklejonego do skóry pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia okolicy wyjścia, szczególnie wtedy gdy cewnik jest nowy.

Zakażenie okolicy wyjścia odpowiada dobrze na leczenia antybioty­kami, zwykle podawanymi doustnie i miejscowo w maściach. Czasami konieczne jest jednorazowe dożylne podanie antybiotyku o nazwie wankomycyna. Zwykle nie ma potrzeby usuwania cewnika.

Niekiedy zakażenie okolicy wyjścia cewnika rozprzestrzenia się do kanału cewnika (droga, którą przebywa cewnik przez ścianę brzucha). Ten rodzaj infekcji nazywa się zakażeniem kanału cewnika. Antybioty­ki nie zawsze są skuteczne u osoby z zakażeniem kanału cewnika. Wte­dy konieczne jest operacyjne usunięcie cewnika. Zwykle w trakcie tej samej operacji wszczepia się nowy cewnik.