Dializa otrzewnowa czy hemodializa

Obydwa rodzaje dializ są porównywalnie skuteczne. Hemodializa działa szybciej niż dializa otrzewnowa i dlatego wykonuje się ją w krótkich sesjach, trwających od 3 do 5 godzin, 2 lub 3 razy w tygo­dniu. Dializa otrzewnowa, ponieważ wolniejsza, wymaga codziennego wykonywania.

Niektórzy lekarze uważają, że lepiej rozpocząć od dializy otrzewno­wej, ponieważ jeśli zawiedzie, żyły pacjenta będą w lepszym stanie do leczenia hemodializą.

W Wielkiej Brytanii około 75 procent pacjentów jest hemodializowanych, a pozostali są na dializie otrzewnowej. Większość może być le­czona obiema metodami.

W Polsce 10 procent pacjentów jest dializowanych otrzewnowo, a 90 procent hemodializowanych.

W większości krajów rozwiniętych dializa otrzewnowa nie jest tak powszechna, jak w Wielkiej Brytanii. Na przykład w USA tylko 9 pro­cent pacjentów jest dializowanych otrzewnowo. Różnice to mogą być po części spowodowane faktem, że lekarze w niektórych krajach są opłacani zależnie od liczby leczonych pacjentów i rodzaju dializy. Często lekarze w tych krajach otrzymują więcej pieniędzy za hemodializowanie niż dializę otrzewnową.