Dieta po przeszczepieniu nerki i przejęcie kontroli nad tym, co się je

  • Dieta po przeszczepieniu nerki

Powszechnie zadawane pytanie przez osoby z nową nerką brzmi: „Czy wciąż muszę być na specjalnej diecie?”. Odpowiedź jest prosta: „Nie”. Jeśli nerka pracuje dobrze, nie ma potrzeby być na specjalnej diecie. Jeśli zacznie być niewydolna, sytuacja może się zmienić.

Pacjenci po przeszczepie, przyjmujący leki immunosupresyjne są bardziej od innych ludzi zagrożeni „złapaniem” infekcji, a więc należy ich poinformować o higienie żywności. Poza tym powinni się stosować do ogólnych zasad zdrowego żywienia. Jest to szczególnie ważne, po­nieważ z przeszczepem wiążą się dwa problemy. Obydwa te problemy – nadwaga (zwykle jest to skutek uboczny przyjmowania steroidów, ta­kich jak prednizolon) i wysoki poziom cholesterolu powodują wzrost ryzyka rozwoju choroby serca. Nawyk dobrego odżywiania może po­móc w zmniejszeniu tego ryzyka.

  • Przejęcie kontroli nad tym, co się je

Każdy człowiek, chory czy zdrowy, może i powinien sprawować kon­trolę nad swoim stylem życia i go poprawiać, także w dziedzinie diety. To, że ma się niewydolność nerek, nie musi oznaczać, że trzeba przestać się cieszyć jedzeniem. Warto wiedzieć, co się je i nauczyć się, jakie po­karmy można jeść w ilości, na jaką się ma ochotę, jakie można jeść od czasu do czasu i z czego trzeba zrezygnować całkowicie. Ważne, by po­stępować zgodnie z zaleceniami lekarza i dietetyka, nie popaść w przesadną skrajność i nie uczynić z posiłków przykrego obowiązku.