Indywidualne zalecenia dietetyczne

Wszystkim pacjentom z niewydolnością nerek, w miarę możliwości, są udzielane porady dotyczące zasad zdrowego odżywiania się (w skró­cie: jedzenie dużo błonnika, umiarkowanej ilości tłuszczu i mało soli). W niektórych przypadkach określone indywidualne priorytety wykra­czają poza te zasady. Typowym przykładem postępowania wbrew za­sadom zdrowego żywienia jest zwiększenie ilości spożywanych kalorii poprzez zwiększenie spożycia pokarmów bogatych w tłuszcz. Niedo­żywienie pacjenta jest bowiem poważniejszym i bardziej zagrażającym niebezpieczeństwem niż możliwy w przyszłości wzrost ryzyka choro­by serca z powodu diety bogatej w tłuszcz. Z tego powodu zawiera się kompromis z „niezdrowym” spożyciem tłuszczu.