Sól i płyny

Porady dotyczące soli i płynów są udzielane łącznie. Dieta bogata w sól zwykle powoduje pragnienie i sprawia, że życie staje się bardzo niekomfortowe, jeśli nie można się napić tyle, by to pragnienie ugasić.

Ograniczenie ilości soli polega przede wszystkim na:

  1. Używaniu mało soli lub nieużywaniu jej w ogóle do gotowania po­traw oraz na niedosalaniu „na talerzu”.
  2. Zmniejszeniu spożycia bogatych w sól produktów, głównie prze­tworzonych, gotowych do jedzenia.

Pacjentom hemodializowanym często narzuca się większe ograni­czenia spożycia płynów niż dializowanym otrzewnowo, dlatego po­winni być bardziej ostrożni, jeśli chodzi o jedzenie słonych potraw.

Zalecana ilość płynów dla pojedynczego pacjenta jest sumą ilości wydalonego moczu (jeśli wciąż oddaje mocz) i ilości wody usuniętej podczas dializy. Uogólniając, im więcej pacjent oddaje moczu, tym więcej może pić płynów. Przyjmuje się, że pacjent dializowany może wypijać 500 mililitrów płynów dziennie plus taką samą ilość jak ilość moczu wydalonego (jeśli oddaje mocz), plus płyn usunięty podczas ostatniej dializy. Jest to około 1 litra dla pacjentów hemodializowanych i 1,5 litra dla dializowanych otrzewnowo.