Uzupełnianie witamin

Zdania są podzielone, jeśli chodzi o znaczenie uzupełniania witamin dla osób z niewydolnością nerek. Większość lekarzy i dietetyków zga­dza się, że niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K) zdarza się rzadko i nie ma potrzeby ich uzupełniać. Jeżeli będzie się to robić, można nawet doprowadzić do powstania określonych pro­blemów wynikających z gromadzenia się ich nadmiaru w organizmie. Jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – witamina A (znajdu­jąca się w dużej ilości w kapsułkach zawierających wyciąg z wątroby dorsza lub halibuta) jest toksyczna i może bardzo zaszkodzić, jeśli jest przyjmowana w nadmiarze.

Są także witaminy rozpuszczalne w wodzie (np. C lub B), tracone podczas obydwu rodzajów dializ. Dlatego mogą powstać ich niedobo­ry, jeśli pacjent zmniejszy spożycie pewnych pokarmów, zarówno do­browolnie, jak i z powodu ograniczenia ilości potasu. W pewnym przy­padku może być konieczne ich uzupełnienie. Czy wszyscy pacjenci powinni przyjmować dodatkowo witaminy, szczególnie jeśli biorą wie­le różnych leków? W różnych ośrodkach są różne zalecenia w tym względzie.