Hemodializy w szpitalu

Większość pacjentów na hemodializach jest leczonych w specjalnie przystosowanych oddziałach szpitalnych lub stacjach dializ.

Pacjenci przybywają do szpitala 2 lub 3 razy w tygodniu, aby skorzy­stać z jednego z aparatów do dializ. Inaczej niż w dializach otrzewno­wych, w których pacjenci biorą prawie całą odpowie­dzialność za swoje dializy, w stacjach hemodializ pielęgniarki i technicy robią to w imieniu pacjenta. Pacjenci w bardzo małym stop­niu są odpowiedzialni za sesję dializy – poza zgłoszeniem się we właś­ciwym czasie. Może to odpowiadać niektórym pacjentom z powodów osobistych lub medycznych.

Jednakże dla niektórych pacjentów utrata kontroli nad swoim włas­nym leczeniem nie jest satysfakcjonująca. Obecnie, aby pomóc rozwią­zać ten problem, wiele ośrodków zachęca swoich „bardziej zdolnych” pacjentów do zaangażowania się w swoje leczenie. Może to oznaczać proste sprawdzenie własnego ciśnienia krwi przed dializą, ale także w miarę możliwości nauczenie pacjenta, jak się podłączyć i odłączyć od aparatu do dializy.

Regularne odwiedzanie szpitala z powodu sesji hemodializ daje pew­ne korzyści. Pomaga pacjentom uniknąć poczucia izolacji, które może się rozwinąć, kiedy dializy są wykonywane tylko w domu. Stacje dia­liz dają pacjentom z niewydolnością nerek częsty i regularny dostęp do specjalistycznej wiedzy medycznej, możliwość kształcenia się i uzyskania wsparcia. To także daje pacjentom sposobność do poznania in­nych pacjentów, którzy „jadą na tym samym wózku”. Niektóre starsze osoby (szczególnie te żyjące samotnie) mogą nawiązać kontakty towarzyskie, przychodząc na dializy. Może to być okazja do wspólnego zjedzenia dobrego posiłku (co jest bardzo ważne, ponieważ osoby na dializach bardzo łatwo mogą się stać niedożywione).