Krwawienia i zakażenia

  • Krwawienia

Pacjenci hemodializowani mogą mieć problemy z krwawieniem za­równo podczas sesji dializy, jak i po dializie, kiedy igła zostanie usu­nięta z przetoki. Czasami krwawienie może być spowodowane uży­ciem heparyny w trakcie dializy. Dlatego obecnie większość ośrodków stara się stosować najmniej heparyny, lub w ogóle. Aby zatrzymać krwawienie po dializie, kończy się jej podawanie przynajmniej na go­dzinę przed końcem sesji dializy.

  • Zakażenia

Zawsze jest ryzyko, że pacjent może „złapać” zakażenie podczas diali­zy. Zarazki mogą wejść do krwi pacjenta zarówno przez dostęp naczy­niowy, jak i przewody aparatu dializacyjnego. W trakcie sesji dializy często nasila się gorączka i mogą pojawić się dreszcze.

Zwykle zakażenia mogą być leczone antybiotykami, ale lepiej ich unikać. Można to osiągnąć przez ścisłe przestrzeganie higieny. Ko­nieczna jest troska zarówno o higienę osobistą, jak i higienę aparatu do dializy i przewodów, do których podłączony jest pacjent. Przetoki znacznie rzadziej ulegają zakażeniom niż cewniki dializacyjne.

Zakażenie pojawia się najczęściej w miejscu, gdzie cewnik dializa­cyjny znajdujący się pod skórą wychodzi na zewnątrz. Jest to tak zwane zakażenie miejsca wyjścia i powoduje, że miejsce wokół cew­nika staje się bolesne i zmienione zapalnie. Większość zakażeń miejsca wyjścia dobrze odpowiada na antybiotyki. Także wnętrze cewni­ka może ulec zakażeniu. Może ono sprawić, że czujesz się bardzo źle, masz dreszcze i gorączkę. W takim przypadku cewnik powinien być usunięty i ponownie założony po ustąpieniu gorączki. Jeśli pacjent nie ma wielu innych miejsc dostępu naczyniowego, cewnik można pozostawić, dopóki nie wystąpią więcej niż trzy infekcje. Ciężka in­fekcja będzie oznaczała natychmiastowe usunięcie cewnika. Cewniki tymczasowe częściej ulegają infekcjom niż cewniki półstałe i dlatego cewniki tymczasowe powinny być usuwane po około 3 tygodniach używania, nawet jeśli nie są zakażone. Pomaga to w zapobieganiu zakażeniom przewodu cewnika.