Możliwe problemy z hemodializą

Podczas hemodializy, podobnie jak w trakcie wszystkich procedur me­dycznych, mogą pojawić się problemy:

  1. Trudności z przystosowaniem się. Większość problemów wynika z szybkości, z jaką woda jest usuwana z krążenia podczas hemodializy. Szybkie usuwanie krwi z krążenia jest trochę podobne do wypuszcza­nia powietrza z balonu. Kiedy powietrze jest wypuszczane z balonu, ci­śnienie wewnątrz spada i jest on mniej sztywny. U ludzi, kiedy w krót­kim czasie usuwa się wodę, ciśnienie tętnicze spada, sprawiając, że pacjenci czują się słabo.
  2. Trudności z ustaleniem czasu. Hemodializy są bardziej „agre­sywną” formą dializ niż dializy otrzewnowe. W hemodializach wszystkie sesje są „upchnięte” w dwóch lub trzech sesjach w tygo­dniu, każda trwa około 3-5 godzin. Innymi słowy, powietrze z balo­nu jest wypuszczane bardzo szybko. Gwałtowne zmiany ciśnienia krwi (zwykle spadki) i zmiany poziomów we krwi wody i produktów przemiany materii, które mają miejsce w trakcie sesji hemodializy, mogą sprawić, że pacjenci będą czuli się źle zarówno podczas, jak i po dializie.
  3. Objawy spowodowane przez zmiany ciśnienia krwi. Omdlenia, wymioty, skurcze mięśni, przejściowa utrata widzenia, ból w klatce piersiowej, osłabienie, rozdrażnienie – mogą się pojawić wszystkie te objawy. Najlepszym sposobem uniknięcia problemów spowodowanych zmianami ciśnienia w trakcie hemodializy jest zalecane pacjentom ograniczenie przyjmowania płynów. Dla większości hemodializowanych pacjentów zalecane jest dzienne spożycie około litra płynów (pa­cjentom na dializach otrzewnowych zwykle zaleca się 1,5 litra).

Niektóre ośrodki dializacyjne stosują dializę ze zmiennym stęże­niem sodu w płynie dializacyjnym w celu zapobiegania problemom spowodowanym gwałtownym usuwaniem wody. Jednakże nie wszy­scy lekarze zgadzają się, że jest to skuteczna metoda. Chociaż zmienne stężenie sodu pomaga w usuwaniu płynów i zapobiega wystąpieniu zawrotów głowy i skurczów mięśni w trakcie dializy, może sprawiać, że po dializie pacjenci będą odczuwali większe pragnienie i najpraw­dopodobniej podczas następnej sesji dializy trzeba będzie usunąć wię­cej wody.

Z tego powodu niektórzy ludzie uważają, że dializa ze zmiennym stę­żeniem sodu w płynie dializacyjnym wywołuje „błędne koło” nadmier­nego picia i usuwania płynu.