Przeciążenie płynami a hemodializy

Pomiędzy sesjami dializy pacjenci hemodializowani czasami rozwijają stan zwany przeciążeniem płynami lub przewodnieniem. Ten nadmiar wody powoduje gromadzenie się wody najpierw w tkan­ce podskórnej wokół kostek, a potem wszędzie w organizmie, także w płucach.

Kłopoty z przewodnieniem są spowodowane przez picie zbyt dużej ilości płynów. Nie zawsze jest to wina pacjenta. Może zdarzyć się wte­dy, kiedy osoba odpowiedzialna za sesję dializacyjną nie ustawiła na panelu sterowania odpowiedniej ilości płynu do usunięcia lub źle oce­niła docelową wagę pacjenta.

Jeżeli przypuszczasz, że jesteś przeciążony płynami pomiędzy sesja­mi dializy, powinieneś od razu skontaktować się ze szpitalem. Może być konieczna dodatkowa sesja dializy w celu usunięcia nadmiaru pły­nów. Stałe przeciążenie płynami powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Podobnie jak balon, który zawiera zbyt dużo powietrza, mięsień serco­wy rozciąga się i ostatecznie słabnie.

Najlepszym sposobem unikania powikłań związanych z przeciąże­niem płynami jest przestrzeganie ograniczenia płynów.