Życie pacjenta hemodializowanego

Potrzeba regularnego wykonywania hemodializ ma nieunikniony wpływ na styl życia. Konieczność częstych podróży do szpitala może być irytująca i może przeszkadzać w życiu rodzinnym lub pracy.

Leczenie hemodializą może ograniczać sposoby, w jaki spędzisz wa­kacje. Czasami trudno jest zorganizować sobie wakacje, ponieważ musisz znaleźć ośrodek dializacyjny, który będzie chciał Cię leczyć, kiedy wyjedziesz z domu.

Niektórzy hemodializowani pacjenci potrzebujący półstałego cew­nika dializacyjnego jako dostępu naczyniowego, mogą czuć się nieza­dowoleni z wpływu, jaki ma on na ich wygląd. Jednakże częstszą for­mą dostępu naczyniowego jest przetoka, która jest mniej widoczna.

Pacjent i lekarz mogą różnie postrzegać, co to jest „dobra przetoka”. To, co dla lekarza jest „znakomicie pracującą przetoką”, dla pacjenta może być „wielką, paskudną, bulwiastą rzeczą, którą należy ukryć”.