Co wywołuje nerkową chorobę kości

Są trzy główne przyczyny tej choroby:

  1. Niski poziom wapnia we krwi. Wapń jest pierwiastkiem, który wzmacnia kości, uzyskiwanym z pożywienia, szczególnie z nabiału, jaj i zielonych warzyw. W organizmie człowieka wapń jest przecho­wywany w kościach. W niewielkiej ilości znajduje się też we krwi. To właśnie nerki pomagają utrzymać go w kościach. U chorych na niewy­dolność nerek wapń wydostaje się z kości i jest tracony z organizmu. Prowadzi to do zmniejszenia jego poziomu we krwi. Prawidłowy po­ziom wynosi pomiędzy 2,1 a 2,8 milimola na litr krwi (mmol/1). U osób z niewydolnością nerek może on spaść poniżej 2 milimoli na litr. Podejmując odpowiednie leczenie, dość łatwo utrzymać wapń w organizmie.
  2. Wysoki poziom fosforu we krwi. Fosfor jest kolejnym pierwiast­kiem, który wzmacnia kości, zawartym w nabiale, orzechach i mięsie. Podobnie jak wapń, jest przechowywany w kościach i obecny we krwi. Zdrowe nerki pomagają utrzymać jego prawidłową ilość we krwi. U osób z niewydolnością nerek fosfor się w niej gromadzi. Prawidłowy poziom fosforu we krwi wynosi od 0,75 do 1,4 milimo­la na litr. U pacjentów z niewydolnością nerek często wzrasta powyżej 2,0 milimoli na litr. Niestety, dość trudno jest utrzymać jego prawidło­wą wartość. Uważa się, że wysoki poziom fosforu powoduje swędze­nie skóry.
  3. Niski poziom witaminy D we krwi. Witamina D jest potrzebna w organizmie do przyswajania wapnia z pożywienia i wzmocnienia kości. Znajduje się w niektórych pokarmach, szczególnie w margary­nie i maśle. Jednakże jej większość jest wytwarzana przez skórę (pro­ces ten zachodzi tylko w skórze i jest pobudzany przez światło sło­neczne). Niestety, witamina D pochodząca z pokarmu i ze skóry jest w postaci nieaktywnej, której organizm nie może bezpośrednio wyko­rzystać. Nerki są odpowiedzialne za jej przekształcenie w użyteczną substancję. Zwykle nie mierzy się we krwi poziomu aktywnej postaci witami­ny D, dlatego że takie badanie jest kosztowne i trudne do wykona­nia. Jeśli już taki pomiar się wykonuje, poziom aktywnej witaminy D jest niski. Łatwo dostarczyć dodatkowo witaminę D w postaci table­tek, kropli lub wstrzyknięć, chociaż nie wszyscy pacjenci jej potrze­bują. Często wystarczy tylko kontrola poziomu wapnia i fosforu we krwi.