Połączenie przyczyn i parathormon a niewydolność nerek

  • Połączenie przyczyn

Lekarze nie potrafią wskazać, która z trzech głównych przyczyn nerko­wej choroby kości pojawia się jako pierwsza ani też, co do czego pro­wadzi. Wiedzą natomiast, że każda z tych przyczyn osobno może po­wodować kłopoty, a ich połączenie jest charakterystyczne dla chorych na niewydolność nerek. Ponadto jedna z nich nasila skutki działania dwóch pozostałych. Na przykład wysoki poziom fosforu powoduje ob­niżenie poziomu wapnia i odwrotnie. Dlatego ważne jest, by leczyć wszystkie trzy przyczyny.

  • Parathormon a niewydolność nerek

Parathormon jest substancją wytwarzaną przez cztery niewielkie gru­czoły zwane przytarczycami. Gruczoły te są umiejscowione z przodu szyi. Prawidłowo przy tarczyce (i nerki) utrzymują poziom wapnia, fosforu i witaminy D w równowadze. U osoby chorej na niewydolność nerek przy tarczyce stają się nadaktywne i wytwarzają zbyt wiele parathormonu, co rozpoczyna nerkową chorobę kości.