Co to jest niedokrwistość

Niedokrwistość to termin oznaczający niedobór krwinek czerwonych w organizmie. Główne jej objawy to: zmęczenie, skrócenie oddechu, blada skóra, słaby apetyt, drażliwość i niski popęd seksualny. Jest prawdopodobnie najważniejszym powikłaniem niewydolności nerek oraz głównym powodem osłabienia pacjentów dializowanych. W rzeczywistości wiele objawów niewydolności nerek nie jest spowodowa­nych przez niesprawne nerki, ale właśnie przez niedokrwistość.

Krwinki czerwone są niezbędne do przenoszenia tlenu po całym or­ganizmie. Tlen dociera do płuc podczas wdychania powietrza. Z płuc tlen jest zabierany przez krew i rozprowadzany po całym ciele. Każda krwinka czerwona zawiera substancję o nazwie hemoglobina, przeno­szącą tlen. Tlen w połączeniu z substancjami odżywczymi uzyskiwa­nymi z pokarmu dostarcza energii niezbędnej do życia.

Pomiar poziomu hemoglobiny (HGB) we krwi dostarcza informa­cji o aktualnej ilości krwinek czerwonych. Im ten poziom jest wyż­szy, tym więcej krwinek czerwonych znajduje się w organizmie. Po­nieważ krwinki czerwone przenoszą tlen, lepiej jest mieć ich więcej.

Prawidłowy poziom hemoglobiny wynosi od 12 do 17 gramów hemo­globiny na decylitr krwi (g/dl). Jeżeli jest poniżej 11 gramów na decylitr, oznacza to niedokrwistość.