Kto potrzebuje EPO

Pacjenci dializowani otrzewnowo, jak i hemodializo­wani często potrzebują EPO. U większości niedokrwi­stość rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem dializ. Dlatego wielu lekarzy zaleca podawanie EPO już w okresie przeddializacyjnym. U pacjentów po przeszczepie powinno się rozważyć tę opcję leczenia, jeśli poziom hemoglobiny spadnie u nich poniżej 11 gramów na decy­litr, szczególnie gdy przeszczep działa wadliwie, czemu często towa­rzyszy niedokrwistość. Niektórzy lekarze są jednak za odłożeniem po­dawania EPO aż do 3 miesięcy po rozpoczęciu dializ. Niekiedy rozpo­częcie dializ może „leczyć”, prawdopodobnie dlatego, że podczas dia­liz są usuwane toksyny, które zaburzają pracę szpiku kostnego.

Leczenie EPO jest również skuteczne u pacjentów z niewydolnością nerek i niedokrwistością oraz prawidłowym poziomem EPO we krwi. Nie jest wiadomo, dlaczego podawanie EPO tym pacjentom leczy nie­dokrwistość.

Niektórzy pacjenci z niewydolnością nerek – szczególnie z wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek nie mają niedokrwisto­ści, ponieważ ich nerki ciągle wytwarzają erytropoetynę, nawet pod­czas dializ. Dlatego zwykle nie potrzebują oni dodatkowej dawki tego hormonu, podawanej leczniczo.