Skład krwi

Krew składa się z części płynnej i stałej. Część płynna to osocze, sta­nowiące około 60 procent objętości krwi. Składa się ono głównie z wo­dy. Ilość wody w osoczu wzrasta podczas przeciążenia płynami i male­je podczas odwodnienia.

Pozostałe 40 procent to część stała, czyli krwinki, tak maleńkie, że można je zobaczyć tylko pod mikroskopem. Jest kilka rodzajów krwi­nek: krwinki czerwone (przenoszące tlen po organizmie), białe (które walczą z infekcjami) i płytki (zaangażowane w krzepnięcie krwi). Większość stanowią krwinki czerwone. To są te komórki, które nadają krwi czerwony kolor. Każda wygląda trochę jak malutki, spłaszczony pączek. Krwinki te są mniejsze niż białe i większe niż płytki. W kropli krwi znajduje się ich około 5 bilionów.