Chłoniak

U małej, ale też znaczącej liczby, od 2 do 5 procent, pacjentów po prze­szczepie rozwija się chłoniak, który jest bardzo poważnym (podobnym do białaczki) typem nowotworu szpiku kostnego i układu odpornościo­wego – często w ciągu roku od operacji. Jest on częstszy u pacjentów, którzy przyjmowali silniejsze leki immunosupresyjne. Około 60 procent przypadków występuje właśnie w pierwszym roku po przeszcze­pie. Średni czas na rozwój chłoniaka wynosi około 9 miesięcy. Takie „wczesne” przypadki są szczególnie poważne.

Czasem następuje remisja chłoniaka (ustąpienie objawów chorobo­wych), kiedy się zmniejszy dawki leków immunosupresyjnych. U nie­których pacjentów może być konieczna chemioterapia. W pewnych przypadkach leki immunosupresyjne podawane z powodu przeszczepu muszą być odstawione, co może prowadzić do utraty nerki. Mimo że opisane powyżej sposoby leczenia bywają skuteczne, od 30 do 50 pro­cent tych, którzy po przeszczepie zachorowali na chłoniaka, umiera w ciągu 2 lat od rozpoznania.