Choroba serca

Zawał mięśnia sercowego i problemy z krążeniem (takie jak udar i zmniejszenie ukrwienia nóg) dużo częściej występują u osób po prze­szczepieniu nerki niż u innych. W pewnym stopniu jest to spowodowa­ne wpływem niewydolności nerek na krążenie, ale także z powodu in­nych, nowych problemów po jego otrzymaniu. Należą do nich: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu we krwi, cukrzy­ca (która może się rozpocząć po przeszczepie, jako skutek uboczny działania wielu leków immunosupresyjnych), wzrost ryzyka zakrzepicy („zagęszczenia”) krwi. Ryzyko pojawienia się tych problemów jest mniejsze u pacjentów niepalących, w dobrej formie fizycznej i utrzy­mujących prawidłową wagę ciała.

Osoba po przeszczepieniu nerki powinna współpracować z lekarzem, by utrzymywać niskie ciśnienie krwi (poniżej 120/70 mmHg), kontro­lować cukrzycę (jeśli ją ma), utrzymywać niski poziom cholesterolu (poniżej 5 mmol/1) i być może rozrzedzać krew. Może to oznaczać przyjmowanie większej ilości leków. W przypadku cukrzycy zwykle jest konieczne przyjmowanie doustne leków lub otrzymywanie wstrzyknięć insuliny w celu kontroli cukrzycy. Grupa leków przyjmo­wanych doustnie, o nazwie statyny, jest szczególnie odpowiednia do kontroli poziomu cholesterolu we krwi. Do rozrzedzania krwi stosuje się na przykład aspirynę, chociaż niekoniecznie będzie odpowiednia dla kogoś po przeszczepie.

Bardzo ważne, by pacjent mający nową nerkę zawsze zapytał leka­rza, czy leki, które przyjmuje z powodu przebytego udaru mózgu lub zawału serca, mogą wpływać na działanie przeszczepionej nerki.