Rak

Jedną z funkcji układu odpornościowego jest zwalczanie komórek no­wotworowych. Sprawiając, że układ ten jest mniej sprawny, co poma­ga zapobiegać odrzucaniu przeszczepu, leki immunosupresyjne nieste­ty powodują wzrost ryzyka rozwoju niektórych nowotworów, a więc powstania raka. Badania naukowe wykazują, że u 25 procent pacjentów po przeszczepieniu nerki, którzy żyją 25 lat od operacji, rozwinie jakiś rodzaj nowotworu. Na przykład chorują oni na raka skóry trzy ra­zy częściej niż inni ludzie. Dlatego wszystkie osoby po przeszczepie powinny używać kremów z silnymi filtrami, by uniknąć poparzenia słonecznego. Narażenie na intensywne promienie słoneczne znacznie zwiększa ryzyko rozwoju raka skóry. W Australii, gdzie rak skóry – szczególnie czerniak złośliwy – jest dość powszechny, ryzyko dla pa­cjentów po przeszczepie jest 40 razy większe niż średnie.

Rozpoznany wcześnie rak skóry zwykle nie jest groźny. Na ogół nie rozprzestrzenia się na inne części organizmu (z wyjątkiem czerniaka złośliwego) i może być łatwo usunięty.

Pacjenci po przeszczepie, tak jak inni ludzie, są narażeni na raka piersi lub płuca.