Zakażenia

Pomimo że przyjmowanie leków immunosupresyjne ma zapobiegać odrzucaniu przeszczepu, przez zmniejszenie aktywności układu odpor­nościowego, ich wpływ na zdolność organizmu pacjenta do zwalczania zakażeń jest ogólnie mniejszy, niż można by się spodziewać. Zatem, ludzie przyjmujący leki immunosupresyjne niekoniecznie zapadają na kolejne zakażenia.

Jest jednak pewna infekcja, szczególnie groźna dla osób po prze­szczepie. Jest to zakażenie wirusem cytomegalii (CMV). Dla większo­ści tych, którzy nie przyjmują leków immunosupresyjnych, jest to ła­godne zakażenie, przypominające objawami grypę. Jednakże u pacjentów, którzy właśnie otrzymali przeszczep, może ono być po­ważną chorobą. Jeśli ktoś po przeszczepie zachoruje kiedyś na cytomegalię, jest dostępne bardzo skuteczne jej leczenie. Stosuje się lek o na­zwie gancyklowir, podawany w serii wstrzyknięć.

Ostatnio odkryto nowego wirusa, wirusa BK. Może on powodować, że przeszczepiona nerka pracuje gorzej, a także oddziaływać na krew. Do walki z wirusem BK jest stosowany lek o nazwie sidofowir, cho­ciaż nie wiadomo jeszcze, jak jest skuteczny. Podaje się go w serii wstrzyknięć.