Implanty prącia oraz problemy emocjonalne

  • Implanty prącia

Podjęcie decyzji o wszczepieniu takiego implantu powinno być po­przedzone bardzo starannym przemyśleniem sprawy. Chirurgiczne le­czenie zaburzeń wzwodu jest zwykle skuteczne, ale ma pewne wady.

Implant jest wprowadzany podczas operacji w ogólnym znieczule­niu. Są dostępne różne ich rodzaje. Zwykle jest to cylinder wszczepio­ny do prącia i połączony rurką z pompką w mosznie. Pompka przez in­ną rurkę łączy się z zawierającym płyn zbiornikiem w brzuchu. Uciskanie pompki palcami powoduje przepływ płynu ze zbiornika w brzuchu do cylindra – i ostatecznie wzwód.

Główną wadą implantu jest to, że zmienia on na stałe prącie, pozba­wiając mężczyznę nadziei na naturalny wzwód. Istnieje także ryzyko in­fekcji i możliwość, że implant zostanie odrzucony przez układ odporno­ściowy. Innym problemem jest to, że może być trudny do ukrycia.

  • Problemy emocjonalne

Nawet jeśli leczenie opisane powyżej zwykle pomaga w zmniejszaniu zaburzeń wzwodu, wcale nie przywraca związku seksualnego między partnerami.

Problemy seksualne dotyczą dwojga ludzi, którzy powinni ciężko pracować nad ich rozwiązaniem. Bardzo często ludzie doświadczają zmian w związkach miłosnych po rozpoznaniu niewydolności nerek. Na początku choroby jedno z dwojga partnerów staje się „opiekunem”, a drugie przystosowuje się do roli „chorego”. Później, kiedy zdrowie pacjenta dializowanego się poprawia i powraca ochota na przywróce­nie relacji seksualnych, mogą powstać nowe problemy, których rozwią­zanie wymaga czasu i cierpliwości od obojga partnerów.

Zdarzają się także inne ukryte obawy. Na przykład niektórzy ludzie przypuszczają, że niewydolność nerek może się przenosić na drodze seksualnej. To nie jest prawda.

Wielu pacjentów i ich partnerów w przypadku jakichkolwiek wątpli­wości w tej sprawie powinno się skonsultować z psychologiem lub sek­suologiem. Może to być bardzo skuteczne.